ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน (8M) รหัส : MM01_PVCT

 นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น 
 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 
 เข้าชม พระราชวังบุเรงนอง  
 นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน

03 - 05 / 10 - 12 / 17 - 19 พ.ย.60

 

18 - 20 / 24 - 26 พ.ย.60


16 - 18 / 22 - 24 ธ.ค.60


12 - 14 / 13 - 15 / 19 - 21 ม.ค.61


20 - 22 / 27 - 29 / 28 - 30 ม.ค.61

 

12,900 .- 29 - 31 ธ.ค.60

 

13,900 .- 31 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61

 

14,900 .- รายละเอียดเพิ่มเติม>