ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน (8M) รหัส : MM01_PVCT

 นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น 
 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 
 เข้าชม พระราชวังบุเรงนอง  
 นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน

01 - 03 / 02 - 04 / 03 - 05 / 04 - 06 / 05 - 07 ก.ย.60


06 - 08 / 07 - 09 / 09 - 11 / 11 - 13 / 12 - 14 ก.ย.60


13 - 15 / 14 - 16 / 16 - 18 / 17 - 19 / 18 - 20 ก.ย.60


19 – 21 / 20 - 22 / 21 - 23 / 23 - 25 ก.ย.60


24 - 26 / 27 - 29 ก.ย.60

 

9,999 .- รายละเอียดเพิ่มเติม>