ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3 DAYS (FD) รหัส : MM03_PVCT

 นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น
 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 
 นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   
 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี 
 ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ   
02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 มี.ค.61

16-18 / 17-19 / 24-26 / 31 มี.ค.-02 เม.ย.61


12,900.- 


23-25 / 30 มี.ค.-01 เม.ย.61


12,999.- 


06-08 / 07-09 เม.ย.61


13,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>