ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3 DAYS (FD) รหัส : MM03_PVCT

  นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น
  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 
  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   
  สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี 
  ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ   
10 - 12 / 11 - 13 / 18 - 20 พ.ย.60


24 - 26 / 25 - 27 พ.ย.60


13,500.- 


02 - 04 ธ.ค.60


14,900.- 


03 - 05 ธ.ค.60


15,500.- 


09 - 11 ธ.ค.60


15,900.- 


10 - 12 ธ.ค.60 / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค.61

 

14,500.- 


15 - 17 / 16 - 18 ธ.ค.60 //


05 - 07 / 06 - 08 / 12 - 14 / 13 - 15 ม.ค.61


19 - 21 / 20 - 22 / 26 - 28 / 27 - 29 ม.ค.61


02 - 04 / 03 - 05 / 16 - 18 ก.พ.61


17 - 19 / 24 - 26 ก.พ.61


23 - 25 / 30 มี.ค. - 01 เม.ย.61


12,999.- 


09 - 11 / 10 - 12 / 23 - 25 ก.พ.61

 

02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 / 10 - 12  มี.ค.61 


16 - 18 / 17 - 19 / 24 - 26 / 31 มี.ค. - 02 เม.ย.61


12,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>