ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง 5 วัน (TG) รหัส : PFK03_SS

 ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน  
 ผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังกู้กง
 ชมหอบูชาเทียนถาน  
 ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน   
 เพลิดเพลินกับSNOW WORLD 29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค.61


30,900.-รายละเอียดเพิ่มเติม>