ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน (CA) รหัส : PFK03_SS

 ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน  
 ชมวัดลามะ “ยงเหอกง”
 ชมหอบูชาเทียนถาน  
 ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน   
 เดินชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
12 - 16 / 13 - 17 เม.ย.61


30,999.-รายละเอียดเพิ่มเติม>