SNOW WORLD ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง 5 วัน (CA) รหัส : PEK02_SS

 ผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนก
 ชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
 เพลิดเพลินกับSNOW WORLD
 ชมพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” 

28 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค.61

  

21,799.-

 

30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค.61

  

22,799.-

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>