ทัวร์ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน (TG) รหัส : PEK02_SS

 ผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
 ชมหอฟ้าเทียนถาน
 เดินชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
 ชมพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” 

08 - 12 / 09 - 13 / 15 - 19 / 22 - 26 มี.ค.61 


29 มี.ค. - 02 เม.ย. / 30 มี.ค. - 03 เม.ย.61


20 - 24 / 26 - 30 / 27 เม.ย. - 01 พ.ค.61


17 - 21 / 18 - 22 / 24 - 28 พ.ค.61


25 - 29 / 31 พ.ค. - 04 มิ.ย.61


01 - 05 / 08 - 12 / 15 - 19 มิ.ย.61 


22 - 26 / 29 มิ.ย. - 03 ก.ค.61

  

16,899.-

 

03 - 07 / 04 - 08 พ.ค.61


27 มิ.ย. - 01 ก.ค.61

  

15,899.-

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>