เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน (WE) รหัส : CN01_SS

 ชมศาลเจ้ากวนอู
 ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
 ชมสวนวัดถังต้าฉือเอิน 
 สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้  

25-29 พ.ย.60 // 16-20 ธ.ค.60


14,900.- 

  

28 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61


28,999.- 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>