ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน (WE) รหัส : CN01_SS

 เข้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 เที่ยวชม สะพานกระจกลอยฟ้า
 ชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 ชมพิพิธภัณฑ์ซานเสีย 
 ชมระเบียงกระจก  

08 - 11 / 22 - 25 / 29 มี.ค. - 01 เม.ย.61


10 - 13 พ.ค.61


14 - 17 / 28 มิ.ย. - 01 ก.ค.61


20,999.- 

  

06 - 09 เม.ย.61

 

26 - 29 พ.ค.61


24,999.- 

  

13 - 16 / 14 - 17 เม.ย.61


26,999.- 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>