แพ็คเกจอเมริกาตะวันออก 9 วัน (CX) รหัส : PKG_USA03

 

 
แพ็คเกจอเมริกาตะวันออก 9 วัน (CX)
 
  - โรงแรมที่พัก 6 คืน
  - ราคา เริ่มต้น 69,990.-
  วันพฤหัสบดี, ศุกร์, อาทิตย์  (เดินทางได้ถึงวันที่ 17 ส.ค.61)
  วันเสาร์ (เดินทางได้ถึงวันที่ 28 ก.พ.62)
   
   
   อัตราค่าบริการรวม
  *ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (ในช่วงฤดูหนาว จะเปลี่ยนเส้นทางไป 17 Mile Drive แทน)*
  *ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy โดยสายการบิน Cathay Pacific*
  *รถทัวร์หรูพร้อมแอร์อย่างดี พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ*
  *ค่าแพ็คเกจแกรนด์แคนย่อน พร้อมอาหาร 1 มื้อ*
   
  หมายเหตุ
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
   
 


รายละเอียดเพิ่มเติม>>