EGYPT 5 DAYS (MS) รหัส : EGY01_PVCT

 ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิด
 ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการซิทาเดล 
 ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
 ไปช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี

 26 - 30 ธ.ค.60 // 30 ม.ค. - 03 ก.พ.61


20 - 24 / 27 ก.พ. - 03 มี.ค.61


20 - 24 / 27 - 31 มี.ค.61

 

32,888 .- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>