EGYPT 5 DAYS (MS) รหัส : EGY01_PVCT

 ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิด
 ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการซิทาเดล 
 ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
 ไปช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี

 01 - 05 / 29 พ.ค. - 02 มิ.ย.61

 

33,888 .- 


19 - 23 มิ.ย.61

 

32,888 .- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>