จอร์แดน 7 วัน ( WY ) รหัส : JOR02_PVCT

 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส
 ล่องเรือท้องกระจกแล่นในทะเลแดง   
 ชมความสวยงามนครเพตร้า
 ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด  
 ขึ้นชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน  

05 - 11 / 12 - 18 เม.ย.61


ราคากรุณาสอบถาม 


รายละเอียดเพิ่มเติม>