ตุรกี 8 วัน (TK) รหัส : TK02_PCVT

 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
 ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
 ชมปราสาทปุยฝ้าย 
 ชมการแสดงพื้นเมือง“ระบำหน้าท้อง”  
01-08 / 05-12 / 08-15 / 26 พ.ค.-02 มิ.ย.61


28 พ.ค.-04 มิ.ย.61


09-16 / 23-30 / 07-14 / 26 ก.ค.-02 ส.ค.61


10-17 / 11-18 / 25 ส.ค.-01 ก.ย.61


08-15 / 22-29 / 28 ก.ย.-05 ต.ค.61


32,888.-  


24-31 พ.ค.61


33,888.-  


รายละเอียดเพิ่มเติม>