ตุรกี 8 วัน (TK) รหัส : TK01_PCVT

 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
 ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
 ชมปราสาทปุยฝ้าย 
 ชมการแสดงพื้นเมือง“ระบำหน้าท้อง”  
25 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61 / 28 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61


29 ธ.ค.60 - 05 ม.ค.61 / 30 ธ.ค.60 - 06 ม.ค.61


31 ธ.ค.60 - 07 ม.ค.61


35,555.-  


26 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


27 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


36,555.-  


รายละเอียดเพิ่มเติม>