ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย 4 วัน (WE) รหัส : CN04_SS

 ขึ้นเขาเทียนเหมินซาน  
 ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่   
 ชมโชว์เหมยลี่เซียงซี 
 ขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  
 พิสจูน์ความกล้าสะพานแก้วจางเจียเจี้ย   
01 - 04 มี.ค.61


22,999.- 


10 - 13 / 17 - 20 / 24 - 27 มี.ค.61


31 มี.ค. - 03 เม.ย.61


21,999.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>