เมืองโบราณฟ่งหวง ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน (WE) รหัส : CN04_SS

 ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  
 ขึ้นเขาเทียนจื่อซาน   
 ขึ้นเขาเทียนเหมินซาน 
 ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว  
 ชมพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋   
17 - 22 / 24 - 29 พ.ย.60


15 - 20 / 22 - 27 ธ.ค.60


20,799.- 


08 - 13 ธ.ค.60


23,799.- 


27 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61


29 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61


31 ธ.ค.60 - 05 ม.ค.61


32,799.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>