แพ็คเกจอเมริกาตะวันตก 10 วัน (CX) รหัส : PKG_USA02

 
แพ็คเกจอเมริกาตะวันตก 10 วัน (CX)
 
  ราคารวม
  - โรงแรมที่พัก 7 คืน
  - ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy โดยสายการบิน Cathay Pacific
  - รถทัวร์หรูพร้อมแอร์อย่างดี พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
  - ค่าแพ็คเกจแกรนด์แคนย่อน พร้อมอาหาร 1 มื้อ
  - ค่าเข้าดิสนีย์แลนด์ หรือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  - ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (ในช่วงฤดูหนาว จะเปลี่ยนเส้นทางไป 17 Mile Drive แทน)
   
   หมายเหตุ
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
   
   
   
   
   
   
   
 


รายละเอียดเพิ่มเติม>>