อิตาลี สวิตเชอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ลูฟว์ 11 วัน (TG) รหัส : EUR14B_DS

   

 ลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส   
 พิชิตยอดเขายูงเฟรา    
 ทานอาหารบนหอไอเฟล

 

 


    

24 มี.ค. - 03 เม.ย. // 21 เม.ย. - 01 พ.ค. / 28 เม.ย. - 08 พ.ค. // 05 - 15 / 12 - 22 พ.ค.61


118,500.- 


    

 19 - 29 พ.ค.61


114,000.- 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>