แกรนด์ออสเตรเลีย 8 วัน (TG) รหัส : AUS04_GLH

 เข้าชมกระท่อมกัปตันคุ้ก  
 ชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวิน
 ชมผาหินแปลกตาเกรทโอเชี่ยน โร๊ด 
 พิเศษ!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
 ล่องเรือผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย์ 19 - 26 พ.ย.60


03 - 10 / 17 - 24 ธ.ค.60


81,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>