EGYPT 6 DAYS (MS) รหัส : EGY02_PVCT

 ชมมหาปีรามิด และตัวสฟิงซ์
 ถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล 
 ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
 ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์30 ธ.ค. - 04 ม.ค.61


36,888.- 


27 ม.ค. - 01 ก.พ. // 17 - 22 ก.พ.61


01 - 06 / 17 - 22 มี.ค.60


24 - 29 / 29 มี.ค. - 03 เม.ย.61


34,888.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>