EGYPT 6 DAYS (MS) รหัส : EGY02_PVCT

 ชมมหาปีรามิด และตัวสฟิงซ์
 ถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล 
 ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
 ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์26 - 31 พ.ค. // 11 - 15 ส.ค.61


34,888.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>