อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX) รหัส : USA03_JF

 มสะพานโกลเด้นเกท 
 ท่าเรือ Fisherman’s Wharf
 ชมความงามของน้ำตกโยเซมิติ
 แวะSkywalk Glass Bridge 
 ชมไชนีส เธียเตอร์14 - 22 ต.ค.60


99,990.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>