อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX) รหัส : US05_JF

 ชมสะพานโกลเด้นเกท  
 เมืองเฟรสโน  
 ชมเมืองลาสเวกัส 
 อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน
 ชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล 
29 ธ.ค.60 - 22 ม.ค.61 


99,990.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>