Winter KOREA_SKI_LOVER_5 วัน (QZ) รหัส : KR05_BK

 สกีรีสอร์ท 
 เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 ชมโชว์ NANTA SHOW 
ช้อปปิ้งศูนย์รวมเครื่องสำอาง
   


 

01 - 05 / 07 - 11 / 14 - 18 ธ.ค.60


04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 ม.ค.61


01 - 05 / 08 - 12 / 22 - 26 / 28 ก.พ. - 04 มี.ค.61


28,900.-


21 - 25 ธ.ค.60 // 15 - 19 ก.พ.61


29,900.-


27 - 31 ธ.ค.60


34,900.-


28 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61 / 29 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


38,900.-

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>