TRENDY SPRING 2 5 วัน (LJ) รหัส : KR03B_KV

 สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน 
 เที่ยวเกาะนามิ
 ไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา
 สวนสนุก LOTTE WORLD 
 ชม พระราชวังเคียงบกกุง 

01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 พ.ค.61 


06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 พ.ค.61 


11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 พ.ค.61


16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 พ.ค.61


21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 พ.ค.61


25-29 / 26-30 / 27-31 / 30 พ.ค.-03 มิ.ย.61


31 พ.ค.-04 มิ.ย.61


17,999.-


29 พ.ค. - 01 มิ.ย.61


19,999.-


28 พ.ค. – 02 มิ.ย.61


20,999.-

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>