JAPAN WORLD HERITAGE 5 Days (XJ) รหัส : JP02_VTG

 ชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส 
 ชมสะพานโทเก็ทสึ   
 ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโก
 ชมปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก)
 ช้อปปิ้งริงคู เอาท์เล็ต 
18 - 22 ต.ค.60


31,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>