BLOSSOM TULIP เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 7 วัน TG รหัส : EUR02_VTG

 

ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก

สวนคอยเคนฮอฟ

ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีสล่องเรือแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ เดินเล่นจัตุรัสในนครแฟร้งค์เฟิร์ต

และช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet
 

11 - 17 เม.ย.61

 

67,900.- 

 14 - 20 เม.ย.61

 

64,900.- 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>