ซิดนีย์ พอร์ต สตีเฟ่น 5 วัน (TG) รหัส : AUS01_GLH

 ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
 ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์
 ล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด
 ชมสวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park
 ชมเขาสามอนงค์ Three Sister 15 - 19 พ.ย.60


05 - 09 / 07 - 11 ธ.ค.60


55,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>