SYDNEY MELBOURNE 6 DAYS (TG) รหัส : AUS3_GLH

 ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ 
 อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ 
 ชมสวนสัตว์KOALA PARK
 ชมนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป  
 พิเศษ!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว  21 - 26 พ.ย.60


05 - 10 / 08 - 13 ธ.ค.60

 

63,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>