POPULAR ซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชียนโร้ด 6 วัน (TG) รหัส : AUS01_BW

 ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ 
 อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ 
 ชมสวนสัตว์KOALA PARK
 ชมนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป  
 เกรท โอเชี่ยนโร้ด10-15 / 11-16 เม.ย. 61


12-17 / 13-18 เม.ย. 61

 

70,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>