SYDNEY PORT STEPHEN 5 วัน (TG) รหัส : AUS02_GLH

 นั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย
 ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์
 ชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park
 COUNT DOWN ณ ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์
 อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์   


 

28 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61


60,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>