tokyo-osaka new year (tokyo disney land) 6 DAYS (TG) รหัส : JP04_GLH

 โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
 ชม มิชิม่า สกาย วอร์ค 
 สนุกสนานที่ เยติ สโนว ทาวน์
 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 
 เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้  
29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค.61


68,700.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>