SUMMER NAGOYA TAKAYAMA OSAKA PROGRAM 6 DAYS (TG) รหัส : JP06_TAS

 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 ชมอดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า
 ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำ 3 สาย  
 ชมศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ   
 นมัสการหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ
 08 - 13 ส.ค. // 25 - 30 ก.ค. // 26 ก.ย. - 01 ต.ค.61


40,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>