แพ็คเกจห้องพักสิงคโปร์ 3 วัน รหัส : PKGSN_01

 
แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
 
  - ราคา  7,299.-
  กำหนดเดินทาง 28 ก.พ.61
   
  ราคารวม 
  ที่พัก 2 คืน ณ Hotel Grand Central
  อาหารเช้า
  บัตรเข้า Universal Studios Singapore แบบ 1 วัน
  รถรับ - ส่ง  (Airport– Hotel)
  รถรับ - ส่ง  (Hotel – Univetsal Studio)
   
 

  หมายเหตุ

  ต้องเดินทางอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป
  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหารมื้ออื่นๆ
  * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
   
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>