แพ็คเกจขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ Easy & Save รหัส : PKGNZ04

 
แพ็คเกจขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์  Easy & Save
 
  - ราคา 5 วัน 5 คืน เริ่มต้น 31,900.- / 2 ท่าน
  ราคา 7 วัน 7 คืน เริ่มต้น 42,800.- / 2 ท่าน
  ราคา 9 วัน 9 คืน เริ่มต้น 54,900.- / 2 ท่าน
   
  ค่าแพ็คเกจรวม
  - ค่าที่พักแบบ Motel Golden Chain - Blue Pass (ไม่รวมอาหารเช้า)
  - ค่ารถเช่า รวมค่าประกันภัยพื้นฐานรายวัน
  - ราคาดังกล่าวรวมค่าภาษี NZ GST 15% เรียบร้อยแล้ว
  - ฟรี! ประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคล
   
  ค่าแพ็คเกจไม่รวม
  - ค่าน้ามันรถ และค่าประกันภัยรถเพิ่มเติม / ค่าตั๋วเครื่องบิน
  - ค่าวีซ่านิวซีแลนด์
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 


รายละเอียดแพ็คเกจ>>