แพ็คเกจขับรถบ้าน Campervan + Holiday Parks รหัส : PKGNZ05_FWT

 
แพ็คเกจขับรถบ้าน Campervan + Holiday Parks
 
  - ราคา 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,900.-
  ราคา 7 วัน 6 คืน เริ่มต้น 13,900.-
   
  เงื่อนไขการจอง 
  - การเช่ารถบ้าน ต้องเช่าขั้นต่ำ 5 วัน
   - ราคาดังกล่าวเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2560
  - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากท่านเดินทางช่วงเวลา
   
  หมายเหตุ
  - เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
  - ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ค่าน้ำมันรถ
 


รายละเอียดแพ็คเกจ>>