WINTER HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL 5 วัน 3 คืน (TG) รหัส : HOK01_TAS

 หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  
 น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์    
 เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
 คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ  
 ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด
 09 - 13 มี.ค. 6144,900.- 
รายละเอียดเพิ่มเติม>