Hokkaido 6 วัน (TG) รหัส : HOK01_JF

 เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 อุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า  
 ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เขาอาซาฮิดาเกะ 
 ชมความสวยงามของคลองโอตารุ  
 อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 4  คืน
18 – 23 ต.ค.6058,990.- 
รายละเอียดเพิ่มเติม>