HOKKAIDO ENJOY SNOW SONGKARN 6 วัน 4 คืน (TG) รหัส : HOK03_GLH

 อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
 ไอซ์ พาวิเลียน ช้อปปิ้ง Ningle Terrace    
 สนุกกับกิจกรรมบนลานสกีฟุราโน่  
 ภูเขาไฟโชวะ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  
 ช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
  10-15 เม.ย. 61 69,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>