ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ 5 วัน 3 คืน (TG) รหัส : HOK05_TAS

 หมู่บ้านไอนุ บ่อโคลนเดือด จิโกคุดานิ  
 ฮาโกดาเตะ หอคอยโกเรียวคาคุ 
 ย่านโมโตมาชิ อาคารโกดังอิฐแดง
 ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)

 อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 

 13 - 17 เม.ย. 61


65,900.- 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม>