ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน (TG) รหัส : HOK06_VTG

 ทะเลสาบโทยะ 
 นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาอูสุเพื่อชมภูเขาไฟโชวะ
 ฮาโกดาเตะ - สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ 
 ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ” 
 ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่
 14 - 19 เม.ย. 6152,900.- 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม>