SAKURA HOKKAIDO HAKODATE 5 วัน 3 คืน (TG) รหัส : HOK07_TAS

 บ่อโคลนเดือด จิโกคุดานิ  
 ฮาโกดาเตะ หอคอยโกเรียวคาคุ
 อาคารโกดังอิฐแดง ภูเขาฮาโกดาเตะ 
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น  
 โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิโคอิบิโตะ


 

 19 - 23 เม.ย. 61

 

 48,900.- 

 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม>