HOKKAIDO SAKURA MAY 5 วัน 3 คืน (TG) รหัส : FWTHOK08_GLH

 สัมผัสวิถีชีวิตของ ชนเผ่าไอนุ”  
 นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ”  
 ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ำตาล”
 สูจน์บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ” 
 ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ


 

04 - 08 พ.ค. 61

 

 50,900.- 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม>