ENGLAND 8 วัน (TG) รหัส : EUR11_PKG

 ชมสโตนเฮ้นจ์สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
 ชมบ้านเกิดเช็คสเปียร์
 เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 
 ชม มหานครลอนดอน  
28 เม.ย. - 05 พ.ค.61


91,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>