EUROPE CLASSIC อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (TG) รหัส : EUR05_VTG

max-width: 100%;">

 

เที่ยวเมืองหลัก โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน

 ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe

 มหานครปารีส นครแห่งแฟชั่น เข้าพระราชวังแวร์ซายส์

 ช้อปปิ้ง Lafayette

 

 
01 - 09 พ.ค. / 26 พ.ค. - 03 มิ.ย.61


70,300.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>