อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) รหัส : EUR13_DS

 เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
 นครรัฐวาติกัน
 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 นั่งรถไฟขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา  
 รถไฟด่วน TGV15 - 24 / 22 - 31 มี.ค. // 19 - 28 / 26 เม.ย. - 05 พ.ค.61

03 - 12 / 10 - 19 / 17 - 26 / 24 พ.ค. - 02 มิ.ย.61

 

106,500.- 08 - 17 เม.ย.61

 

108,500.- รายละเอียดเพิ่มเติม>