ไต้หวัน ผู่หลี ไทเป 5 วัน (XW) รหัส : TW01_FT

 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่
 อุทยานเย่หลิว
 ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   
 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  
 ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89  

 07 - 11 มี.ค. 61

 


19,888.- 

 

 

 20 - 24 มี.ค. 61


18,888.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>